Activiteiten seizoen 2021-2022 

  

Ons laatste optreden was op 2 februari 2020, direct

daarna brak de Covid-19 pandemie uit en moesten wij

helaas onze activiteiten staken.

Als snel bleek dat juist voor zangkoren de risico's

onaanvaardbaar hoog waren. 

Alle optredens moesten noodgedwongen worden

geannuleerd.

 

Eindelijk hebben we het stadium bereikt dat we weer

kunnen gaan zingen!  Begin september gaan we weer

repeteren, uiteraard Corona-proof!

Kort daarna kunnen we weer gaan optreden, volgens

de richtlijnen om veiligheidsrisico's voor iedereen te

beperken.